Gabriella Arroyo, Seminariegruppen

“Proffsigt och snyggt! Vi har tagit hjälp av Raqs för att styra upp våra Adwordskampanjer och strukturer för att optimera oss på Google. Vi märker stor skillnad på besöken på hemsidan. Tack Hasan för att du är så pedagogisk och proffsig!”